همایون

دسته بندی ها :

اگه ورق بزنید عکسهای این پست رو،همایون رو در دوحالت کاملا متفاوت میبینید😂😭😬 بالاخره بعد مدتها همایون جان تصمیم گرفت از کارت پولش خرج کنه🤪اونم کاملا خودجوش و به درخواست خود خودش.امشب رفتیم پارک .نوراحمد ومهران و زهرا هم با ما بودن .همایون گفت بستنی بخوریم مهمون من🍦🍦🍦🍦من:😍😍😍😍😍.
همایون:😊😊😊😊
بچه ها:💃💃🕺🕺🕺
خلاصه رفتیم سوپرمارکت .من و همایون رفتیم بستنی بخریم .همایون توراه ازم پرسید مامان همه بستنی میخورن😜😜🤪گفتم مامان جان نفری دوتابستنی نخورن شانس آوردی😬پرسید بابامحمدم بستنی میخوره؟گفتم زورت فقط به همسرجان ما رسیده عایا؟؟؟😜رسیدیم سوپر مارکت و گفتم خودت برو‌مادرجان هشت عدد بستنی بردار .با وسواس زیاد به قیمت بستنی ها نگاه کرد و خلاصه برداشت بستنیا رو.به سخت ترین مرحله ی کار رسبده بودیم ،باید حساب میکرد😬😬کارت رو کشید و مبلغ دوازده هزارتومان 👻👻👻کارت کشید(قابل توجه دوستان،وقتی ما براشون خرید کنیم بستنی هزاروپونصدی عمرا بخورن😓😂😂)اومد رمز کارت رو زد ،رسید رو که دادن دستش،گفتم مامان جان دوازده تومن از موجودی کارتت کم شد ها😁👻👻.دیگه حالا اون بغض لعنتی نشسته در گلوش ترکید😭😭😭گفت :شما پولاموتموم کردین🤣🤣🤣🤣گفتم مادرجان دوماهه این کارتت دست نخورده واللا،امشب دوازده تومن کارت کشیدی به خدا،به رسید دستش اشاره کرد گفت پولام😭😭😭😬😬.تودلم گفتم مادر جان غلط کردم برای همین موقعاست،بذارم بستنیا رو سر جاش؟ولی اینونگفتم که،گفتم همین الان بیست هزارتومان پارک،مهمون من بودین وسایل بازی تون و ‌حساب کردم👻گفت:دیگه براتون چیزی نمیخرم😂😂😂گفتم یه مو از خرس،نه ،همایون کندن غنیمته واللا،امشب رو باید درتاریخ ثبت کنیم ،باز کو‌تا روزی که تو از کارتت خرج کنی🤪😂. تو راه برگشت میگفت حالا متین ما رو کِی مهمون میکنه مامان،گفتم برای متین هم‌نقشه داریم.صبر کن‌جان مادر،اونم باهَدمارومهمون کنه واللا 😁😁

برچسب ها :

نظرات شما

تماس با مدیریت
0
X